Giresun’da Escortluk Yapan Genç Kızların Durumu

Giresun’da, genç kızların zorlu ekonomik koşullar nedeniyle escortluk yaparak geçimlerini sağlamaları maalesef yaygın bir durum haline gelmiştir. Bu durum, genç kızların kişisel güvenliklerini riske attığı gibi, aynı zamanda ahlaki, sosyal ve psikolojik sorunlara da yol açmaktadır.

Giresun’da escortluk yapan genç kızların maruz kaldığı zorluklar arasında sağlık problemleri, cinsel taciz, istismar ve şiddet yer almaktadır. Escortluk yapan genç kızlar, geniş bir müşteri kitlesine hitap etmek zorunda oldukları için hastalık ve enfeksiyon riskleriyle de karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu işin getirisi kadar risklerinin de yüksek olduğu bir gerçektir.

Bu sorunun çözümü için, genç kızların iş imkanlarının artırılması, eğitim almaları ve kişisel finans yönetimi konusunda desteklenmeleri gerekmektedir. Ayrıca, ailelerin genç kızların hayatında daha fazla rol alması, toplumdaki ahlaki değerlerin güçlendirilmesi ve kişisel güvenlik önlemlerinin artırılması gerekmektedir. Ancak bu şekilde, Giresun’daki genç kızların escortluk yapmak zorunda kalmadan, daha iyi bir geleceğe sahip olabilecekleri umut edilebilir.

Giresun Escortluk Sektörü

Giresun’da escortluk sektörü son zamanlarda giderek yaygınlaşmaktadır. Özellikle genç kızlar, zor ekonomik koşullar ve çevresel faktörler nedeniyle bu alanda çalışmaya zorlanmaktadır. Escortluk sektörü boyutları oldukça büyüktür ve giderek daha popüler hale gelmektedir. Bu durumun ardında yatan nedenler arasında yoksulluk, işsizlik ve kişisel sebepler yer almaktadır.

Giresun’daki escortluk sektöründeki büyüme, çeşitli faktörlerden kaynaklanmaktadır. Özellikle yetersiz ekonomik koşullar, aile baskısı, arkadaş baskısı ve sosyal değerler gibi faktörler, sektörün büyümesinde etkili olmaktadır. Genç kızların escortluk yapmaya zorlanmasının nedenleri arasında yoksulluk ve işsizlik yer almaktadır. Bu nedenle, genç kızlar zor ekonomik koşullar altında yaşarken, escortluk yapma gibi bir seçeneği gözlemlemektedirler.

Ancak, escortluk sektörünün büyümesi bazı sorunlara da yol açmaktadır. Özellikle sağlık, güvenlik ve psikolojik açıdan riskler taşıyan ve yasa dışı olan bu sektör, toplumun dezavantajlı kesimlerinde sıkça görülmektedir. Bu nedenle, bu sorunun çözümüne ilişkin çeşitli yöntemler düşünülmelidir. Sosyal yardım programları ve meslek eğitimleri, genç kızların eskortluk sektörüne bağımlılığını azaltabilir ve geleneksel iş sektörlerine yönelmelerine yardımcı olabilir. Ayrıca, kişisel özgüvenlerini artırmak ve psikolojik yardım alarak, genç kızların kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri ve daha sağlıklı hayatlar sürdürebilmeleri sağlanabilir.

Genç Kızların Escortluk Yapma Nedenleri

Giresun’da genç kızlar, escortluk yaparak yaşamlarını sürdürmek durumunda kalıyorlar. Bu durumun birçok nedeni var. Birinci ve en önemli neden çevresel faktörler. Giresun gibi küçük bir ilde yaşayan genç kızlar, çevre baskısına maruz kalıyorlar. Sosyal değerler ve toplumsal yapılanmalar, kadınların evlilik yaşına kadar kızlık hallerini korumalarını gerektirir. Ne yazık ki, genç kızların hızlı bir şekilde büyüdüğü ve ebeveynlerinin ellerindeki öğütleri dinlemedikleri bir çağda, bu köklü gelenekler uygulanamıyor. Bu nedenle birçok genç kız da gördükleri baskıların etkisiyle escortluğa yöneliyor.

Bununla birlikte, ekonomik koşullar da genç kızların escortluğa itilmesine neden oluyor. Özellikle işsizlik oranının yüksek olduğu İç Anadolu ve Doğu bölgelerinde, üniversite öğrenimine devam eden ya da hiçbir şekilde eğitim alamamış genç kızlar, ekonomik zorlukları aşmak için kolay para kazanma yolu olarak escortluğa yöneliyorlar. Bu da onların sağlıkları açısından riskli bir mesleği yapmalarına yol açıyor.

Genel olarak ailenin ekonomik durumu da escortluk yapmaya yönelten etmenlerden biridir. Ailelerin maddi sıkıntıları, genç kızların çalışma hayatında başarılı olamamalarına neden olabiliyor. Bu nedenle, ailenin baskısı altında kalan genç kızlar, escortluğu düşünmeden edemiyorlar.

Aile Baskısı ve Sorunlu Aile Ortamı

Giresun’da escortluk yapan genç kızların durumunu ele aldığımızda karşımıza çıkan en büyük sebeplerden biri aile baskısıdır. Bazı aileler, geçim sıkıntısından dolayı çocuklarını bu sektöre yönlendirmekte ve onların para kazanmasına izin vermektedir. Aynı zamanda, sorunlu aile ortamı da bu durumun üzerinde etkilidir. Şiddet, taciz, alkol ya da uyuşturucu kullanımı gibi sorunlar genç kızların kaçacak yer arayışına ve escortluk yapmaya itilmelerine neden olmaktadır.

Buna ek olarak, eğitim ve iş imkanlarının yetersizliği de genç kızların escortluk yapmak zorunda kalmasına sebep olan faktörler arasında bulunmaktadır. Giresun gibi küçük bir ilçede, özellikle kadınlar iş bulmada zorlanabilmektedirler. İş imkanlarının azlığı, genç kızların çaresizce para kazanma yolları aramasına neden olmaktadır. Aynı zamanda eğitim imkanlarının da yetersiz olduğu ilçede, genç kızlar geleceğe umutla bakamamaktadırlar. Bu da onların, escortluk yaparak kendilerine hayat standartı sağlamaya yönlendirilmesine sebep olmaktadır.

Ekonomik Zorluklar ve Yoksulluk

Genç kızların escortluk yapmalarında en büyük nedenlerden biri ekonomik zorluklardır. Özellikle Giresun gibi küçük bir şehirde yaşayan ailelerin gelir seviyesi düşük olduğu için genç kızlar, geçimlerini sağlamak için eşya taşıma işleri gibi düşük ücretli işlerde çalışmakta zorlanabiliyorlar. Bu durum, genç kızların daha fazla para kazanabilecekleri escortluk sektörüne yönelmelerine neden olabiliyor.

Yoksulluk ise ekonomik zorlukların bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Ailelerin yeterli maddi kaynağı olmadığı zaman, genç kızlar kendilerine iyi bir gelecek kurabilmek adına bazen tehlikeli yollara başvurmak zorunda kalabiliyorlar. Bu nedenle, ekonomik olarak müsait ailelere yardım edilerek, genç kızlar için daha iyi eğitim ve iş imkanları sağlanarak, escortluk yapmaya itilecek genç kızların sayısı azaltılabilir.

  • Eğitim ve iş imkanlarının artırılması
  • Ailelere ekonomik destek sağlanması
  • Yoksul ailelerde yaşayan genç kızların eğitimine destek olunması

Bu önerilerin hayata geçirilmesi, genç kızların ekonomik zorluklar nedeniyle escortluk yapmak zorunda kalmalarını en aza indirecek ve daha iyi bir gelecek için umutlarını yeniden yeşertecek.

Arkadaş Baskısı ve Sosyal Değerler

kolay para kazanma anlayışı ve sosyal değerler. Genç kızlar, sosyal çevrelerindeki yaşıtları arasında para kazanma anlayışı ve lüks hayatı yaşama arzuları nedeniyle escortluk yapmaya yönlendiriliyorlar. Bu durum, genç kızların sosyal statülerini yükseltmek ve popüler olmak için bir araç olarak görülüyor. Ayrıca, bazı gruplar içindeki ait olma duygusu, arkadaş baskısı ve çevrenin etkisi de söz konusu olabiliyor. Bu nedenle, genç kızlar kendilerini sosyal çevrelerine kabul ettirmek için escortluk yapmaya karar verebiliyorlar. Ancak, bu yanlış bir seçimdir çünkü sağlık, güvenlik ve psikolojik açıdan çok ciddi riskler taşır ve uzun vadeli sonuçları olabilir. Bu nedenle, genç kızların sosyal değerlerinin yerine koymadan, iş ve eğitim olanakları yaratmak, onların özgüvenlerini artırmak ve diğer alternatif gelir kaynaklarına yönlendirmek gereklidir. Bununla birlikte, arkadaş baskısı veya sosyal değerler nedeniyle escortluk yapmaya karar veren genç kızlara, koruma hizmetlerinden faydalanarak güvenli bir şekilde çalışmaları için destek sağlanmalıdır.

kolay para kazanma

Genç kızların escortluk yapmaya yönelten bir diğer faktör de “kolay para kazanma” düşüncesidir. Özellikle zor ekonomik şartlarda büyümüş ve iş imkanlarından yoksun olan genç kızlar, çevrelerinde escortluk yaparak iyi paralar kazanan kişileri görerek bu yolu tercih edebilirler. Ancak bu düşüncenin yanıltıcı olduğu unutulmamalıdır. Escortluk yapmanın birçok riski ve sonucu olduğu gibi, kolay kazanılan paraların da bir bedeli vardır.

Ayrıca, kolay para kazanma düşüncesi genç kızların daha yüksek hayallerle başlayan escortluk kariyerlerinde kısa sürede “daha fazlasını isteme” şeklinde sonuçlanabilir. Bu durumda, daha fazla para kazanmak için daha riskli ve sağlıksız tercihler yapabilir ve bu da genç kızların zararına olabilir. Bu nedenle, kolay para kazanmanın uzun vadede sağlıklı bir yol olmadığı anlatılmalı ve genç kızlara alternatif iş imkanları sunularak escortluk dışında da para kazanabilecekleri yollar gösterilmelidir.

anlayışı ve sosyal değerler.

Genç kızların escortluk yapmaya yönelmesinde bir başka faktör ise kolay para kazanma anlayışıdır. Toplumumuzda bazı kesimlerde zengin olmanın, lüks yaşamanın ve kolay para kazanmanın üzerine çok değer verilir. İş imkanlarının kısıtlı olduğu, ekonomik sıkıntıların yaşandığı ailelerde genç kızlar, bu anlayışa kapılarak kendilerine en kolay yoldan para kazanma imkanı olarak escortluk yapmayı tercih ederler.

Bir diğer faktör ise sosyal değerlerdir. Toplumda kadınların cinsel açıdan bastırılması ve bu konuda utanç duymaları gibi yanlış sosyal değerler hala yaygın bir şekilde devam etmektedir. Bu nedenle, bazı ailelerde kız çocuklarına cinsellik konusu hakkında doğru eğitim verilmez ve bu konuda açık ve dürüst konuşulmaz. Bu durum ise genç kızların cinselliği yanlış bilgi ve yanlış sosyal değerlerle algılamalarına neden olur ve sonuç olarak escortluk yapmalarına yöneltebilir.

Bu gibi yanlış sosyal değerleri düzeltmek ve cinsel açıdan özgür bir toplum yaratmak için eğitimli bireyler, toplumsal örgütler ve devlet kurumlarına büyük görevler düşmektedir. Toplumda kadınların cinsel açıdan liberalliği arttırıldıkça, genç kızlar da escortluk gibi tehlikeli mesleklere itilmek yerine, kariyer, eğitim ve iş imkanlarını arttırmak için daha sağlıklı yollara yönelebilirler.

Escortluk Yapmanın Riskleri

Escortluk yapmak, sağlık, güvenlik ve psikolojik açıdan birçok risk taşımaktadır. Özellikle genç kızların escortluk yaparken maruz kalabileceği riskler birçok açıdan tehlikelidir.

Sağlık açısından, escortlar cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve diğer bulaşıcı hastalık riskleriyle karşı karşıyadır. Kullanılan koruyucu ekipmanlar ve her türlü önleme rağmen, escortlar bu tür hastalıkların taşıyıcısı olabilir ve hastalıkları partnerlerine bulaştırabilirler.

Güvenlik Açısından Riskler Psikolojik Açıdan Riskler
– Şiddet tehlikesi – Travma sonrası stres bozukluğu
– Soygun veya hırsızlık riski – Düşük benlik saygısı ve özgüven kaybı
– Tehlikeli müşterilerle karşılaşma riski – Kaygı, depresyon ve diğer psikolojik sorunlar

Güvenlik açısından, escortlar şiddet, soygun, hırsızlık, ve tehlikeli müşterilerle karşılaşma riskiyle karşı karşıya kalabilirler. Bu tür durumlar, escortların fiziksel ve psikolojik sağlıklarını etkileyebilir ve ciddi sonuçlara neden olabilir.

Psikolojik açıdan, escortluk yapmak kaygı, depresyon ve diğer psikolojik sorunlara neden olabilir. Bu tür sorunlar, escortların kendilerine olan saygısını ve özgüvenlerini etkileyebilir ve hayatlarının geri kalanında devam edebilir. Ayrıca, escortlar travmatik olaylarla karşılaşma olasılığı çok yüksektir ve bu tür olaylar, travma sonrası stres bozukluğu gibi ciddi sorunlara neden olabilir.

Çözüm Önerileri

Giresun’da genç kızların escortluk yaparak geçimlerini sağlamalarının yanı sıra psikolojik ve fiziksel açıdan da riskler taşıdığı unutulmamalıdır. Bu soruna yönelik alınabilecek önemli tedbirler ve çözüm önerileri vardır. Öncelikle, ailelerin çocuklarına karşı daha ilgili ve destekleyici olmaları gerekmektedir. Aile baskısı ve sorunlu aile ortamı, genç kızları bu tür yollara itmektedir. Bu nedenle aileler, çocuklarının geleceği için eğitim ve iş imkanlarının yetersizliğiyle mücadele etmelidirler.

Ekonomik zorluklar ve yoksulluk, genç kızların escortluk yapmalarının en büyük nedenlerinden biridir. Bu sorunu çözmek için, hükümetin, dezavantajlı kesimlere yönelik ekonomik destek programları ve istihdam programları uygulaması gerekmektedir. Bu programlar, genç kızların eğitimlerini tamamlamalarını ve iş bulmalarını sağlayarak farklı bir meslek edinmelerine yardımcı olabilir.

Arkadaş çevresi ve sosyal değerler, genç kızları escortluk yapmaya yönlendiren diğer faktörlerdir. Bu nedenle, okul ve mahallelerde yapılacak bilinçlendirme çalışmaları, genç kızların alternatif yollarla para kazanmaları için farkındalık yaratır. Bu çalışmalar, genç kızların kendilerine yeterli olduklarını ve başka meslekler seçebileceklerini fark etmelerine yardımcı olacaktır.

Escortluk yapmanın getirdiği sağlık, güvenlik ve psikolojik risklerle mücadele etmek, önemli bir adımdır. Bu nedenle, sivil toplum kuruluşları, sağlık ve danışmanlık hizmetleri sunarak genç kızların korunmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, polis teşkilatı da bu sektördeki illegal işlemlere karşı etkili bir biçimde mücadele edebilir.

Genel olarak, genç kızların escortluk yapmak zorunda kalmasının önüne geçmek için toplumsal düzenlemelerin yanı sıra eğitim ve istihdam politikalarında değişiklikler yapılması gerekmektedir. Bu açıdan, çözüm yolları, farklı sektörlerin ortak çalışmasıyla ortaya konulabilir.

Yorum yapın